Skip Ribbon Commands
Skip to main content
sterbottensturismrf

Sök Företag

 
SÖK

Configuration panel
Välkommen till Österbottens Turism

Österbottens Turism rf. grundades för drygt 30 år sedan som en regional marknadsförings- och försäljningsorganisation för områdets utbud. Verksamhetområdet sträcker sig över tre landskap; Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Österbotten. Föreningen har idag 22 medlemskommuner och -städer samt cirka 50 medlemsföretag och organisationer.
 
Strategiska mål
•Arbeta för en stärkt gemensam turistisk image för landskapen.
•Arbeta över landskapsgränserna som marknadsföringkoordinator inrikes och utrikes tillsammans med övriga organisationer. 
•Förstärka samarbetet och öppna distributionskanaler för medlemmarnas produkter.
•Ansvara för koordinering av utvecklingsarbetet inom turismen.
Vår marknadsföring och våra redskap
Årligen uppgörs en målgrupps- och produktinriktad marknadsföringsplan, som baserar sig på långsiktiga mål. Våra viktigaste marknader är Finland, Norden, Ryssland och delar av övriga Europa.

Viktigaste kundgrupper inrikes är familjer och kulturresenärer samt konferens- och mötesresenärer, utrikes rundresenärer och speciella intressegrupper. För att kunna jobba effektivt är våra viktigaste samarbetspartners förutom medlemmarna, FinWest samt Centralen för Turismfrämjandet (CTF) och deras utrikeskampanjer.
 
Sakkunskap
 
Inom Finland syns Österbotten inom ramen för temat Pohjanmaan Kautta - Via Österbotten. Goda resultat har uppnåtts under flera års tid gällande samarbete, produktutveckling och image. Föreningen anordnar vid behov utbildning där sakkunniga kallas in för att ge medlemmar behövliga kurser samt information.
 
Främsta marknadsföringsmedel
•Via Österbotten -broschyrer
•Internetportalen www.pohjanmaanmatkailu.fi
•Produktmanual samt direktreklam för branschfolk.
•Mässor och Workshops, varav RESA-mässan är den viktigaste årligen.
•Visningsresor.
•Föreningen är medlem i Handelskamrarna i Österbotten samt SUOMA regionala turismorganisationers förening i Finland. Informationen kommer deltagarna tillgodo. Föreningen jobbas dessutom aktivt med Centralen för Turistfrämjandet.
Utrikes samarbetar regionen inom FInWest. Kampanjer görs i samarbete med CTF och deras samarbetspartners. DÅ används även den nya Finlandsportalen www.visitfinland.com . FinWests broschyrmaterial och säljmanual är viktiga marknadsföringsmedel utrikes.
 
Företagspriset "Turisthermelinen"
 
Priset utdelas årligen till ett företag eller organisation som erkänsla för kvalitativ verksamhet och befrämjandet av turismen till regionen.
 
Turistparlamentet
 
Årligen anordnas ett turismparlament där medlemmarna och samarbetspartners kan delta och dryfta för regionen aktuella turismfrågor.
 
Kontaktuppgifter
Österbottens Turism Rf
Rådhusgatan 30
65100 Vasa, Finland
Tel. +358 (0)6-325 1125
Fax. +358 (0)6-312 5833
office@botniatourist.com
www.botniatourist.com